Berlys

Berlys integreert Pick to Light in veeleisende omgeving

Berlys integreert Pick to Light in veeleisende omgeving

 

Om de concurrentie voor te blijven heeft Berlys Pcdata gevraagd om mee te werken aan een project om het picken van orders diepvriesproducten te verbeteren. Temperaturen tot -28°C werden genoemd als een van de grootste uitdagingen voor de automatisering van het proces.
De twee bestaande distributiecentra zijn uitgerust met een Pick to Light oplossing met 540 locaties. De geïnstalleerde hardware van Pcdata voor diepvriesomgevingen is bestand tegen de bedrijfstemperaturen. De grote, goed zichtbare en tactiele drukknoppen maken het voor de operators gemakkelijker om met handschoenen en geschikte kleding te werken.
De integratie van de Pick to Light systemen heeft geresulteerd in een afname van het aantal fouten en een ruime verdubbeling van de productiviteit.

 

Pick to Light in diepvriesomgeving

Orderpicken bij temperaturen ver onder het vriespunt is geen eenvoudige taak. Operators kunnen slechts een beperkte tijd in de vriezer doorbrengen en jezelf verplaatsen gaat niet zo eenvoudig en soepel als onder normale omstandigheden. De speciale LED-displays voor diepvriesomgevingen zijn op deze omstandigheden voorbereid en staan gebruikers toe activiteiten te bevestigen zonder zich al te druk te hoeven maken over hun bewegingen. Toegepaste componenten en materialen zijn geselecteerd op basis van hun specifieke eigenschappen, waardoor functionaliteit en duurzaamheid gegarandeerd worden.

 

Pick to Light bij Berlys

De geïnstalleerde Pick to Light systemen bij Berlys beschikken over meerdere productlocaties verdeeld over 5 zones. Operators verplaatsen de orders handmatig door de zones. Een trolley wordt gebruikt om de producten te verzamelen. Elke zone heeft verschillende productlocaties; de producten worden ingedeeld op basis van hun omloopsnelheid. Producten met een hoge omloop-snelheid worden recht tegenover de operators geplaatst, producten met een lagere omloopsnelheid op lagere niveaus of zelfs achter de operators.

 

Het orderpickproces

Operators verwerken orders één voor één: het WMS bepaalt de volgorde van de orders en verstuurt informatie over de orders naar het Pick to Light systeem. Nadat een order is ontvangen, presenteert het Pick to Light-systeem orders aan de operators door de eerste zone te activeren; FIFO wordt gebruikt als sequentiebepalingsmethode.
Op een LED-display lichten alle benodigde producten op en verschijnt tevens informatie over hoeveel van elk product nodig is. De operator verzamelt de producten, plaatst deze op de trolley en bevestigt dit op het LED-display.
Tijdens dit proces wordt op een meerregelig display, ook wel het zone display genoemd, informatie over de status en voortgang van de order weergegeven. Het zone display toont ook informatie over de locatie van een product, zodat operators weten wanneer producten die zich achter hen bevinden verzameld moeten worden.

Nadat alle producten in de zone verwerkt zijn, waarschuwt het zone display de operator dat het orderpickproces voor deze zone klaar is. De operator gaat nu verder naar de volgende zone.
Alle vijf de zones worden achtereenvolgens doorlopen. Dit zorgt voor een duidelijk proces dat fouten minimaliseert en de efficiëntie optima-liseert.
Verbeterd orderpickingproces
Vóór het gebruik van het Pick to Light-systeem werden de orders verzameld aan de hand van papieren picklijsten. Vanwege de lage temperaturen was dit een zeer tijdrovend proces waarbij operators moesten proberen om pen en papier te gebruiken met geïsoleerde handschoenen.
Het huidige systeem gebruikt geen papier en de toepassing van de hard-ware van Pcdata voor diepvriesomgevingen maakt het mogelijk om stan-daard Pick to Light-processen te gebruiken, waarbij een efficiency en fou-tenpercentage conform de industriestandaard bereikt worden.
De tijd die wordt bespaard op de ordervoorbereiding heeft zelfs een nog groter effect op de kosten vergeleken met normale omgevingen, aangezien operators niet fulltime in de vriezer mogen werken.

 

Efficiëntie van de operators

Onder normale bedrijfsom-standigheden resulteert de integratie van Pick to Light in een afname van de arbeids-kosten en een aanzienlijke vermindering van het aantal fouten tijdens het verzame-len. Dankzij de integratie van Pcdata’s Pick to Light voor diepvriesomgevingen kan dit ook in omgevingen met tem-peraturen tot -28°C bereikt worden. En omdat de opera-tors geen onproductieve tijd meer buiten de vriezer hoe-ven door te brengen, is de efficiëntie meer dan verdub-beld en dalen de arbeidskos-ten aanzienlijk. Bovendien hoeft er geen tijd te worden besteed aan het verwerken van de picklijsten; alle infor-matie over verzamelde orders wordt automatisch naar het WMS verzonden.

 

Jose Mari Urdin: “Wat mij het meeste heeft verrast was de vermindering in het gereed maken van een order.
Sinds de implementatie van het Pick to Light, zijn we nu in staat om hoge volumes te verwerken zonder dat er ook maar één zending vertraagd”.