Optimaliseren vloeroppervlakte

Distrib Location Manager

Klantorders verschillen van dag tot dag. Niet alle klanten bestellen elke dag, en zeker niet altijd dezelfde artikelen in dezelfde aantallen. Dat betekent dat ook het benodigde vloeroppervlak van dag tot dag verschilt. Het lijkt een onmogelijke taak om elke dag optimaal daarop in te spelen. Niet zelden moeten warehouse managers tijdens het verdeelproces constateren dat ze ruimte tekort komen.

Een ander probleem is dikwijls groei. Als verkoopafdelingen van bakkerijen nieuwe klanten werven, vragen warehouse managers zich af of al die klanten nog wel binnen de contouren van het gebouw passen.

Een inefficiënte layout van het warehouse leidt tot nodeloos hoge kosten en remt de groei van de bakkerij. Distrib Location Manager helpt om het vloeroppervlak optimaal in te delen en de loopafstanden te beperken.

 

Distrib Location Manager:

  • is een additionele module in Distrib die de optimale layout berekent op basis van actuele orders en volumes. Veel klanten besparen met behulp van deze tool op kosten voor het uitbreiden van warehouses of bouwen van nieuwe distributiecentra;
  • kan automatisch de opslagcapaciteit (breedte en diepte) per klantorder aanpassen, gericht op een ruimtegebruik van meer dan 95 procent. Op dagen met minder klanten of minder volumes zorgt deze module voor minder ruimtebeslag, kortere loopafstanden en dus lagere arbeidskosten.
  • biedt eveneens de mogelijheid om dynamische routeplanning als module in Distrib WMS te integreren.
location manager