Hovis Bakery

Hovis implementeert Pcdata’s Distrib Dock Manager op al haar vestigingen ter ondersteuning van nieuwe klant strategie

Hovis Ltd, een van de 3 grootste bakkerijgroepen van UK en deels eigendom van The Gores Group en Premier Foods plc, heeft onlangs de Distrib Dock Manager oplossing uitgerold op al haar vestigingen. Met Distrib Dock Manager worden alle pallets of stapels met product vol-automatisch gescand, zodra deze in de vrachtwagen worden geladen.

De samenwerking tussen Hovis en Pcdata dateert reeds terug tot 2006/2007, toen Hovis de Distrib Put to Light oplossing (PTL) in al haar distributielocaties uitrolde. Deze PTL implementaties hebben een significante bijdrage geleverd aan het stroomlijnen van de logistieke operatie van Hovis. Met behulp van display-technologie maakt Distrib Put to Light het verdeelproces volledig papierloos.

Wijzigende behoeften en nieuwe strategien bij Hovis’ klanten, waaronder alle grote retailers in het Verenigd Koninkrijk dwongen Hovis in de afgelopen jaren tot het aanpassen van haar distributiemodellen. In plaats van Hovis orders op winkelniveau te laten picken en afleveren, besloten enkele retailers de dagverse broden en gerelateerde artikelen voortaan in bulk in hun eigen DC’s te ontvangen en van hieruit de producten verder te distribueren, gebruikmakend van hun eigen netwerk. Om dit proces van centralisatie te vergemakkelijken en ondersteunen wendde Hovis zich tot Pcdata en begon met het implementeren van Distrib Dock Manager.

Hovis Dock Manager Pcdata

In 2011 besloot Hovis aanvankelijk om de Distrib Dock Manager te implementeren op 5 locaties. Vanuit deze locaties werden artikelen in Bulk naar retailer DC’s verstuurd, voor een selecte groep retailers. Echter, toen het aantal Bulk Shipments en retailers met vergelijkbare wensen toenam, besloot Hovis al snel te investeren in de uitbreiding van de Distrib Dock Manager module op de bestaande locaties, alsmede het verder implementeren in 4 nieuwe vestigingen.

Enkele van deze nieuwe vestigingen maakten nog geen gebruik van de Distrib software, aangezien zij puur als productielocaties fungeerden; alle geproduceerde artikelen werden via de Hovis distributielocaties verdeeld en aan klanten geleverd. In de nieuwe opzet werden echter enkele retailers direct vanaf de productielocatie beleverd, waardoor ook hier de wens ontstond om te investeren in een Dock Manager oplossing.

Met de investering in een Telematics en Proof of Delivery systeem, welke ook specifieke ‘’sign-on glass’’ en image capturing functionaliteit biedt, werden alle sites voorzien van real-time data over de Bulk leveringen.

Binnen de bestaande Distrib PTL oplossing heeft Hovis de mogelijkheid om op een efficiënte manier Bulk-orders te picken en elke pallet of kratstapel te voorzien van een unieke barcode label met specifieke informatie over inhoud, bestemming, tijd&datum van productie/picking etc. Dit unieke Serial Shipping Container Code (SSCC) label maakt de pallet of kratstapel uniek en traceerbaar gedurende het hele transport.

Met behulp van de Distrib Dock Manager oplossing wordt deze barcode vervolgens vol-automatisch gescand wanneer de stack/pallet in een vrachtwagen wordt geladen. Hovis heeft ervoor gekozen om op de meeste locaties gebruik te maken van de Dock Manager oplossing met vaste barcodescanners per laaddock; een vast gemonteerde wide-range barcodescanner wordt automatisch geactiveerd op het moment dat een pallet of kratstapel geladen wordt; de applicatie valideert op dat moment direct de barcode en accepteert of weigert de goederenbeweging

Op het moment dat een gebruiker een verkeerde pallet of stapel probeert te laden, waarschuwt het systeem direct door middel van audiovisuele hulpmiddelen; een groot display boven de laaddock dat eveneens voorzien is van een alarmering. Het systeem maakt het zodanig onmogelijk om nog stapels op de verkeerde vrachtwagen te laden. Indien de pallet of stapel inderdaad op de betreffende vrachtwagen geladen dient te worden, accepteert het systeem deze stapel en registreert automatisch de exacte inhoud van de vrachtwagen. De Dock Manager hardware maakt het zelfs mogelijk om meerdere stapels gelijktijdig te laden en deze allemaal individueel te registreren, zonder dat gebruikers noodgedwongen langzamer moeten werken.

Op enkele locaties waar men slechts één Bulk lading verstuurd heeft Hovis ervoor gekozen om gebruikt te maken van een standaard handheld barcodescanner.

Bij vertrek van het voertuig genereert Distrib Dock Manager een Advanced Shipping Notification (ASN), welke direct wordt doorgestuurd naar het DC van de klant om hen te voorzien van relevante informatie omtrent de te verwachten verzending.

De doorlooptijd voor de uitvoering van dit project was zeer krap; in een periode van 4 maanden moesten 9 sites worden voorzien van de Distrib Dock Manager hardware en software; alles tijdens de drukke zomerperiode. Door een nauwe samenwerking tussen het centrale projectteam van Hovis en de verschillende site teams, alsmede de Pcdata projectteams en Pcdata’s hardware installateur in de UK werd dit traject met succes op tijd voltooid.

Na het opleveren conform deadline, werd het systeem verder uitgebreid met specifieke functionaliteit voor bepaalde sites, die het mogelijk maakt om op een eerste site reeds klantstapels met barcode ID te creëren, die in een tweede site alleen gecrossdocked hoeven worden. De Dock Manager applicatie scant en valideert deze barcodelabels automatisch, waardoor er tijd gewonnen wordt in transport en de handling van Intercompany goederen.

Meer lezen over Dock Manager, klik HIER

Brochure Dock Manager: